Cross Reference Guide

Bobrick Guide Bradley Guide Watrous ASI Guide

Bobrick Reference Guide

Bobrick Frost Bobrick Frost Bobrick Frost
B-155 N/A B-292 Special Quote B-4388 165-R
B1556 942SS B-293 941FT Series B-4390 1133-HD
B-156 N/A B-294 941AT Series B-43944 422-A
B-165 941 B-295 950 Series B- 43949 422-C
B-1658 941TG B-296 950 Series 6″ D B-4706 615
B-166 941 / 950 B-297 812W B-47064 615
B204-1 1144-501L B-2974 109-70S B-47069 608-3
B-204-2 1144-502 B-29744 135-70B B-4998 1055-S
B-204-3 1144-503 B-298 950 Series 8″ D B-505 877
B-207 1145SS B-299 800S B-5050 707
B-211 1146 B-301 199R B-517 975-R
B-2111 708A B-3013 199R B-518 975-L
2111-79 708-500 B-306 N/A B-5181 975
B-2112 710A B-3094 N/A B-5191 972
B-2116 1146 B-318 135-14A B-5221 199-W
B-212 1146B B-347 N/A B-526 N/A
B-221 199S B-3471 N/A B-5262 105
B-223 1113 B-3474 N/A B-5270 620
B-224 1115 B-3579 N/A B-5277 303-NL
B-2250 301NLS B-359 135-14A B-52860 109-50W
2250-3 400-500 B-35093 135-14A B-5288 165
B-2260 N/A B-3644 330 B-52891 168
2270-3 301-500 B-369 415-14A B-529 320-500
B-2280 301NLS-507 B-36903 415-14A B-530 1001SP
B-2300 310S B-3699 415-14C B-541 N/A
B-232 1147 B-3706 615 B-542 1138 S
B-233 1138 B-37063 615 B-543 N/A
B-239 1115 / 950 B-370634 615 B-544 N/A
B-2400 310S B-370639 608-3 B-5806 1001SP Series
251-4 N/A B-3803 400-A B-5837 1016
B-253 126 B-38032 400-B B-58616 1016
B-254 641 B-38034 400-B B-5897 1016
B-262 107 B-380349 400-C B-6047 1145-S
B-2620 107 B-386 165-DP B-6107 1145-S
B-2621 107 B-3888 165-R B-663 1134-RR
B-26212 107 B-39003 400-A B-6637 1134-RR
B-263 103-1 B-3942 422-A B-667 1135-S
B-264 146 B-3944 422-A B-6677 1135-S
B-265 150 B-3947 422-70A B-669 1135-S
B-270 622 B-3949 422-C B-6697 1135-S
270-12 621 B-3961 422-60A B-6699 N/A
B-2706 608-3 B-39617 427-60A B-66997 N/A
B-272 N/A B-39619 422-60C B-670 1138-S
B-273 146 B-397 802-W B-6707 1138-S
B-2730 146 B-3974 422-70A B-671 1138-S
B-274 150 B-39747 427-70A B-6717 1138-S
B-2740 150 B-3979 422-70C B-672 1139-S
B-2746 150 B-398 800-S B-6727 1139-S
B-27460 150 B-40 707 B-673 1141-S
B-275 327 B-4063 N/A B-6737 1141-S
B-277 326 B-4112 711 B-674 1141-S
B-279 326 B-42 707 B-6747 1141-S
283-604 165-501 B-4221 199-S B-676 1127-S
B-2840 158-10 B-4262 107 B-677 N/A
B-2860 109-60S B-4288 165 B-6777 N/A
B-287 955 B-4353 633 B-680 1136-S
B-2888 165 B-4354 640 B-6806 1001NP Series
B-2890 166-S B-43644 330 B-6807 1136-S
B-2892 169 B-4369 415-14A B-68137 1016-P
B-290 Series Special Quote B-43699 415-14C B-682 1146
B-2908 Special Quote B-4380 1132HD B-6827 1146
B-683 950
B-685 1135-S
B-6857 1135-S
B-686 1135-DBLS
B-6861 1016
B-68616 1016
B-6867 1135-DBLS
B-687 N/A
B-6897 1016
B-697 1134-DBLS
B-6977 1134-DBLS
B-699 1134-DBLS
B-6997 1134-DBLS
B-6999 1134-DBLS
B-700 N/A
B-708 N/A
B-710 1187
B-7120 1195
B-7128 1196
B-72860 109-50P
B-72974 109-70P
B-740 1187
B-748 N/A
B-750 N/A
B-7671 1138-S
B-76717 1138-S
B-7672 1139-S
B-76727 1139-S
B-7685 1135-S
B-76857 1135-S
B-7686 1135-DBLS
B-76867 1135-DBLS
B-81212 N/A
B-81312 N/A
B-822 712
B-8221 712
B-82216 712
B-8226 712
B-826 715
B-8263 715
B-830 N/A
B-8397 175
B-942 942-SS
B-983 1150-S
B-985 1153-S – 4
KB-100ST N/A
KB-101 1125
KB-102-00 Special Quote
KB- 110-SSRE Special Quote
KB110-SSWM Special Quote
KB–112-01CT N/A
KB-112-01RE N/A
KB-200 1125

Bradley Reference Guide

Bradley Frost Bradley Frost Bradley Frost
130 N/A 334 337 6322 712
1471 N/A 334-11 327 6324 712
155 N/A 344 330 6326 712
170 N/A 346 N/A 643 N/A
175 800S 355 327 6437 N/A
194 N/A 356 326 6438 N/A
198 N/A 357 N/A 644 N/A
2017 400-A 359 N/A 645 N/A
2017-10 400-B 377 301NLS 6481 700
2017-11 400-C 401 615 6531 708A
2018 400-PL 4017 615 6542 710A
2027 400-14A 4018 615-PL 655 708A
2027-11 400-14C 402 N/A 6562 708A
2028 400-14PL 403 N/A 657 705-100
2037 400A 405-45 N/A 658-30 N/A
2038 400-PL 426 608-3 659 700
225 N/A 428 N/A 661 N/A
2251 N/A 4721-15 640 662 N/A
2252 400-A 4722-15 622 740 941FT
227 422-50A 4731-15 640 747 942
2271 N/A 4737 640 748 942SS
2277 410-50A 4738 640 755 950
2277-10 410-50B 4781-15 622 760 950 R
2277-11 410-50C 4791-15 622/950 780 941
229 N/A 505 146 781 941
2291 415-14A 5053 N/A 782 941AT
2291-11 415-14C 5054 146 790 955
2297 415-14A 5061 N/A 812 1001N
2298 415-14PL 5071 N/A 817 1001N
234 422A 508 1135S 832 1001D
235 N/A 508-32 1135S 837 1001SP
237 422A 5084 1135S 852 1001SP
238 N/A 510 1134S 857 1001SP
244 135-14A 5103 1134S 882 N/A
2441 135-14A 15106 N/A 900 1136
2442 135-14A 5123 1134DBLS 908 1140S
2443 135-14PL 5124 1134DBLS 936 1133S
2447 135-14A 5126 N/A 940 1133HD
2448 135-14PL 515 N/A 947 1128
247 135A 522 150 953 1144
2478 135-PL 5224 150 954 976
2481 135-50A 523 1135DBLS 956 975
249-34 109-50W 5234 1135DBLS 966 802W
2491 109-50P 5235 1135DBLS 969 N/A
250-15 107 5241 150 970 N/A
250-33 105 5263 158-10 971 N/A
251-15 103-1 5265 158-10 987 175
251-33 101-1 5267 158-10 990 876
252 N/A 5268 156-S 991 1117
259 126 5269 158-10 6843 N/A
2870 1189 5402 165 7405 941FT / 950
2871 N/A 5412 165R 7512 950
2873 1187 5422 165DP 7805 N/A
2875-28 N/A 583 199S 7815 941 /950
2877-28 1187 5831 199S 8170 N/A
315-35 340A 584 199R 8370 1055S
3157 340A 591 N/A 9014 1136S
3158 340-PL 5912 N/A 9034 N/A
3251 N/A 5922 N/A 9044 1137S
3257 N/A 5932 N/A 9054 1140S
3258 N/A 594 N/A 9094 950
9111 1138S
9114 1138S
9118 1146
9119 1146
9124 1139S
9134 1146
9144 N/A
9164 1129S
9282 N/A
9314 N/A
9334 1126S
9352 1132S
9401 1132HD
9495 187
9521 N/A
9531 1145
9533 1144-503
9536 1144-501L
9538 1145
9557 972
9558 972
9559 972
9563 975
9565 975
9567 975
9724 N/A
9734 N/A
9741 N/A
9748 N/A
9813 877
9905 875
9933 1115
9943 1147
9948 1147
9953 1113
9954 1114
9955 1114-1
9983 1115
800 SERIES 1001 SERIES
9104-90 1127S
956-30 N/A
987-11 180

Watrous ASI Reference Guide

Watrous Frost Watrous Frost Watrous Frost
0002-ASM 187 0410-Z 1133S 0559 875
0002-SM 187 0412 950R 0600 941
0004 N/A 0430 N/A 0600T 941AT
0010 976 0430-9 N/A 0605 941 / 950
0030 165 0431 N/A 0620 941
0031 165R 0436 N/A 0625 941 / 950
0032 165DP 0439 135-14A 0690 950
0040 169 0452 135-14A 0692 950
0042 166S 0452-9 135-14C 0694 950
0044-A N/A 045224 135-50A 0697-GAL 158-10
0141 1187 045224A 135-70A 0698 955
0144 1187-1 04523 135-50A 0705-Z 1135S
0165 1195 04523A 135-70A 0706 1127-G2
0185 1196 0457 135-14A 0707 1127-G3
0195 N/A 0458 330 0708 1127-G4
0210 107 0462-AD 415-14A 0710 146
0215 107 0462-AD9 415-14C 0711 1129S
0245SS 103-1 0464 615 0711B 1129S
0258SS 180 0467 400A 0712 1128
0259B 175 0467-2 400B 0714 1146B
0259S 175 0467-9 400C 0715 150
02594B 175 0468 615 0719 N/A
02594SS 175 0468-2 615 0720-Z 1136S
0262 N/A 04684 615 0721-Z 1136S
0263-1 146 04684-TM 615 /633 0735-Z 1137S
0263-12 146 04684-TM9 608-3/622 0740-Z 1138S
0263-1A 146 0469 422A 0745-Z 1139S
0264-1 150 04692 422-50A 0751 1146
0264-12 150 04692A 422-70A 0751-A 1146
0264-1A 150 046921 422-50A 0755-SS 1001DP
0264-1A2 150 046921A 422-70A 0755-Z 1141S
0266 156S 046924 427-50A 0760-Z 1141S
0267 158S 046924A 427-70A 0785-Z 1126S
0318 N/A 04693 N/A 0810 301NLS
0318A N/A 04697 422A 0852 622
0326 N/A 0472 640 0852-SH 622/950
0327 N/A 0472-1 N/A 0864 608-3
0332 712 0473 640 0952 800S
0337 N/A 0473-1 N/A 0953 800S
0345 710A 0473A 622 101 941SS
0346 708A 0473-1A N/A 104 941SS
0347 708A 04733 340A 107 N/A
0349 N/A 0477 199R 108 N/A
0350 N/A 0477SM 199S 110 1149
0351 705-100 0481 N/A 111 N/A
0352 705-100 04831 N/A 117 N/A
0353 708-500 0482 N/A 120 1150
0355 N/A 04823 N/A 121 1150
0356 N/A 0483 N/A 122 1150
0360 714S 04833 N/A 123 1150
0361 714P 0484 N/A 127 1150-4
0362 714S 0485 N/A 128-1 1150-4 / 950
0363 714S 0486 N/A 129 1150-4
0375 712 0515 877 130 950R
0377 N/A 0533-48 1117 137 1150-4 / 950
0378 N/A 0535 941FT 140 1132HD
0398 1133HD 0537 941FT / 950 165 1001SP
0399 1133HD 0551 876 170 N/A
0400 1132HD 0556 875 1000 N/A
0401 1132HD 0557 875-1 1001 N/A
0402-Z 1134S 0558-1 876 1002 N/A
1003 320-500 7402 1134S
1200-SHU 1144-501L 74022 1134DBLS
1200-V 1144-502 7403 1134RR
1204 1145S 7404 1132S
1214 1145S 7410 1133S
1224 N/A 8026 942SS
1306 1146 8091 N/A
1307 1147 8095 N/A
1308 1115 8154 877
1315 1115 8165 126
2001 707 8203 972
3100 1001DP 8204 972
3200 1001NDP 8205 975
3400 N/A 8206 975
3500 N/A 8207 972
3700 1001SP 8208 975
3800 1001NSP 8215 1113
5001-SS N/A 8338 812W
5002 N/A 8339 812W
6326 N/A 8340 802W
6452 135-14A 8358 N/A
6452-9 135-14C 8425 1138S
6457 135-14A 8522 109-50S
6459 340-14A 8522A 109-70S
6462 400A 9012 1125
64623 415-14A 9013 1125-SR
6467 400-14A 9013-9 1125-SR
6467-9 400-14C 9030 165
64673 N/A 9031 165-R
64676 400A 9326 N/A
64676-2 400B 9343 711
64676-9 400C 9452 135-14A
6468 615 9457 135-14A
64684 615 9459 340-14A
64696 410-50A 9462 400A
64696-6 410-50B 94623 415-14A
64696-9 410-50C 9467 400-14A
64696-A 410-70A 94676 400A
64696A-6 410-70B 9468 615
64696A-9 410-70C 94684 615
6471 640 9469 422A
6474 340A 94696 410-50A
6477 199S 94696-A 410-70A
7301 1138S 9471 640
7303 N/A 9477 199-R
7305 1135S 9477-SM 199-S
7305B 1135S
7305S 1135S
7305-2B 1135DBLS
7305-2S 1135S
7310 1127S
7311 1127S
7320 1136S
7335 1136S
7340 1138S
7345 1139S
7355 1141S
7360 1141S
7380 950
7382 1146
7385 1126